Årsregnskab

LH Revision ApS udarbejder regnskaber for selvstændig erhvervsdrivende herunder også i virksomhedsskatteordningen. Men vi udarbejder ikke regnskaber for selskaber.

Vi udfylder oplysningsskemaet med autorisation til Skat, beregner slutskatten og udarbejder forskudsopgørelser i forbindelse med årsafslutningen.

Vi har et tæt samarbejde til godkendte revisorer, hvor vi afleverer bogføringsmateriale, så de kan udarbejde årsregnskab til Erhvervsstyrelsen samt oplysningsskema, udbytteberegninger mv.

Bogføring mv.

Hos LH Revision ApS er ingen opgave for lille og vi laver mange ting for virksomhederne. Vi forestår den daglige bogføring med de relevante afstemninger, der hører med til en korrekt bogføring. Vi anvender de systemer som virksomheden ønsker, at der bruges, dog under hensyntagen til bogføringslovens bestemmelser.

Vi udarbejder momsopgørelser og indberetter med autorisation til Skat, hvis det aftales.

Vi udarbejder løn for ansatte, såvel timelønnede som funktionærer. Vi anvender de lønsystemer som virksomheden ønsker at bruge.

Vi sørger for, at regningerne betales til tiden, hvis der er penge på kontoen når vi har autorisation hertil. Vi fakturerer hvis dette måtte ønskes.

I forbindelse med bogføring og momsudarbejdelse, ser vi i løbet af året på, hvordan indkomsten forventes det pågældende år. Hvis det er nødvendigt, ændrer vi forskudsregistrering i løbet af året og taler om hvilke forventninger virksomheden har til året.

Kontakt os om bogføring mv.

Budgetter

Hvis virksomheden og/eller dennes samarbejdspartnere ønsker at der skal udarbejdes budget, er vi gerne behjælpelig hermed, måske i samarbejde med den eksterne, godkendte revisor.

Kontakt os om budgetter

Rådgivning

Hos LH Revision ApS er vi altid parate til en snak om fremtiden. I den forbindelse vil der ofte også knytte sig diverse beregninger og budgetter til, hvilket vi gerne er behjælpelig med.

Kontakt os om rådgivning